συσκευασίες

Από το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού έως το τελευταίο στάδιο της εκτύπωσης.

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες κατασκευές συσκευασίας, από τον σχεδιασμό μέχρι την τελική εκτύπωση, από την πιό απλή μορφή μέχρι και την πιο πολύπλοκη. Λύσεις συσκευασίας και εκτύπωσης για ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων:

  • βιοτεχνίες παραδοσιακών προϊόντων
  • βιοτεχνίες παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων
  • καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης
  • καταστήματα μαζικής εστίασης (HΟ.RE.CA.)

Scroll to Top