μηχανογραφικά

Από το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού έως το τελευταίο στάδιο της εκτύπωσης.

Εκτύπωση τιμολογίων, μπλοκ διπλότυπα, 50 φύλλων ή περισσοτέρων, φορτωτικές, δελτία, παραστατικά λογιστηρίου, οι ανάγκες μιας επιχείρησης ποικίλουν. Δυνατότητα εκτύπωσης και σε ειδικά χαρτιά με ολόγραμμα ασφαλείας ή χρυσοτυπία/ασημοτυπία.

Ζητήστε από την ομάδα μας οποιαδήποτε διευκρίνηση και λάβετε την προσφορά που σας συμφέρει.

Scroll to Top