ψηφιακές εκτυπώσεις

Από το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού έως το τελευταίο στάδιο της εκτύπωσης.

Με την ψηφιακή μέθοδο εκτύπωσης πραγματοποιούνται πλήθος εκτυπώσεων μικρού τιράζ (εταιρικές κάρτες, έντυπα, αφίσες, κατάλογοι εστιατορίων κλπ). Η σταθερή ποιότητα εκτύπωσης και φινιρίσματος, το χαμηλό κόστος και η ταχύτητα παραγωγής είναι από τα πλεονεκτήματα που τη χαρακτηρίζουν.

Το 2018 η εταιρεία εξοπλίστηκε με καινούργιο ψηφιακό μηχάνημα της DEVELOP, με νέες εφαρμογές εκτύπωσης και ικανότητα εκτύπωσης σε επιφάνεια χαρτιού μέχρι 100 cm.

Scroll to Top