δημιουργικό

Από το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού έως το τελευταίο στάδιο της εκτύπωσης.

Το δημιουργικό μας τμήμα με πολυετή πείρα στον τομέα, σας προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για τη δημιουργία και το σχεδιασμό των εντύπων σας, της εταιρικής σας επικοινωνίας, της συσκευασίας σας αλλά και των άλλων διαφημιστικών αναγκών σας.

  • Προϊοντική και Εταιρική Ταυτότητα (Branding)
  • Δημιουργικό έντυπου υλικού και κατασκευών
  • Τελική μακέτα
  • Επεξεργασία εικόνας
Scroll to Top