Με την τεχνολογία CTP (Computer to plate), τα φιλμ είναι πια παρελθόν.

Το μοντάζ γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος Prinect SignaStation, ακολουθεί ο ηλεκτρονικός ποιοτικός έλεγχος από το Preflighter, η εκτυπωτική πλάκα δημιουργείται ψηφιακά με το Prinect MetaDimension και παίρνει την τελική της μορφή στον εικονοθέτη SUPRASETTER της heidelberg.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται η ποιότητα σε συνδιασμό με την ταχύτητα.